Roku 2000 byl znovu otevřen zrekonstruovaný měšťanský palác Templ z 15. století. Pozdně gotický městský palác slouží jako galerie s multimediální archeologickou expozicí datující historii Mladé Boleslavi už od dob pravěku. Do dob dávno minulých se můžete vrátit prostřednictvím her na venkovním parkánu.